• Klik op de tab “Online afspraak maken”
 • Vul steeds alle gegevens van uw kind in, alsook een telefoonnummer en e-mailadres. Dit om U bij onvoorziene omstandigheden tijdig te kunnen contacteren.
 • Gelieve per kind één afspraak te maken.
 • Er wordt per consultatie 20 minuten tijd voorzien.
 • Gelieve het boekje van Kind & Gezin mee te brengen indien uw kind jonger is dan 3 jaar.
 • Online een afspraak maken kan maximaal 4 weken vooraf. Indien U later een afspraak wenst in te plannen, gelieve dan telefonisch contact op te nemen.
 • Geen online afspraak meer? Mogelijks kan U telefonisch nog een afspraak maken! Gelieve zo mogelijk hiervoor rekening te houden met het voorziene belmoment.
 • Er is een specifieke kinderendocrinologie  raadpleging (problemen groei of puberteit) voorzien in het Imeldaziekenhuis, dit op woensdagochtend van 10 uur tot 12 uur. Enkel na overleg kan opvolging eventueel in de privé-praktijk gebeuren. Gelieve alle groeigegevens mee te brengen (boekje kind en gezin, groeicurve CLB of groeicurve via de huisarts/sportarts).
 • Een afspraak in het Imeldaziekenhuis kan enkel telefonisch worden gemaakt op het nummer 015/50.51.11.
 • Een afspraak annuleert U minstens 12 uur op voorhand via deze website of telefonisch, daarna is enkel telefonische annulatie mogelijk. U kan steeds een voicemail achterlaten indien ik afwezig zou zijn. Verwittig graag tijdig zodat U de kans geeft aan iemand anders om op dat moment te consulteren.
 • De betaling gebeurt bij voorkeur met bancontact of contant bij elke raadpleging.
 • Het standaard RIZIV tarief is van toepassing, gezien ik geconventioneerd ben.
 • Voor het invullen van een attest, het opmaken van een voorschrift of het invullen van aanvraagformulieren voor verhoogde kinderbijslag, is inzage nodig in het medische dossier. Gelieve hier steeds een afspraak voor te maken in aanwezigheid van uw kind.
 • Artsen mogen enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
 • Zowel arts als patiënt worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging. Indien U een korte vraag heeft of belt voor resultaten, dan kan dit tussen 12u30 en 13 uur op maandag en dinsdag.
 • Consultatie voeren over de telefoon is echter niet mogelijk. Om uw kind adequate zorgen te bieden is een klinisch nazicht vereist. Het telefonisch consult wordt daarenboven door de Orde der Geneesheren verboden.
 • ’s Nachts, tijdens het weekend en op feestdagen kan u voor dringende problemen terecht op de spoedgevallendienst van het Imeldaziekenhuis te Bonheiden (015/50.50.40).

Beste ouders/grootouders/zorgverleners,

Vanaf 03/02/2020 zal ik opnieuw starten, na mijn bevallingsverlof, in de kinderpraktijk in Haacht. U kan reeds afspraken boeken voor deze maand. Mijn collega’s kan U tot die tijd steeds bereiken via de site van het Imeldaziekenhuis (https://www.imelda.be/zorgaanbod/medische-specialismen/kindergeneeskunde).

Met dank voor jullie begrip!